Uitnodiging informatieavond Het Zijdekwartier

12 mei '23

Dinsdag 16 mei tussen 19:00u en 21:00u is er een informatieavond omtrent Het Zijdekwartier. Op deze avond is de gemeente aanwezig om u te informeren over het concept ontwerpbestemmingsplan, namens de V.O.F. Ontwikkelingscombinatie BPD/Klok zijn de projectontwikkelaar en de stedenbouwkundige aanwezig om u bij te praten over het ontwerp voor de nieuwe woonwijk.

De informatieavond is in het net in het voormalig portiersgebouw geopende buurtcafé MOES (Beeldhouwerstraat 74, Arnhem). Iedereen die interesse heeft is hier van harte welkom!

 

Bekijk de uitnodigingsbrief

Huidige status van het ontwerp

Het ontwerpteam heeft mede op basis van het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan en de resultaten van het participatieproces, gewerkt aan een vervolguitwerking van het ontwerp voor deze nieuwe woonbuurt. De afgelopen periode is gewerkt aan een verdere verfijning van de plannen voor Het Zijdekwartier. Het ontwerpteam heeft in nauwe afstemming tussen ontwikkelaar, gemeente en met het kwaliteitsteam binnenstad een Omgevingskwaliteitsplan (OKP) opgesteld. Daarin worden richtlijnen gegeven voor de nieuwe bebouwing en de openbare ruimte. Het beschrijft bijvoorbeeld het kleur- en materiaalgebruik van de bebouwing, groen in de openbare ruimte, fiets- en autoverbindingen, et cetera.

Vervolg

Tijdens de informatieavond wordt het OKP nader toegelicht. Op basis van het OKP kunnen architecten en landschapsarchitecten verder met het maken van definitieve ontwerpen voor de bebouwing en openbare ruimte. We zijn benieuwd naar jullie mening en hopen je te onmoeten in Moes!

Nieuwbouw Het Zijdekwartier planning
  Home
  Veel gestelde vragen