Tweede participatiemoment Zijdekwartier in Arnhem

23 maart '22

Beste buurtbewoner en meedenker, wij nodigen je graag uit voor het tweede participatiemoment omtrent het Zijdekwartier. Dit vindt plaats op de Jozef Sartoschool aan de Beeldhouwerstraat 29 in Arnhem. Je bent hier welkom op woensdag 6 april tussen 16:00 en 20:00 uur. Tijdens dit participatiemoment is te zien wat er met de ideeën en aandachtspunten uit het voorgaande moment is gedaan. Ook is er opnieuw de mogelijkheid om mee te denken over de verschillende ontwerpthema's. Wij horen graag wat je vindt zodat we het plan, en de wijk Zijdekwartier, kunnen versterken.

 

Bekijk de uitnodigingsbrief

Huidige status van het ontwerp

Het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VOSP) van het Zijdekwartier is op 8 februari 2022 vastgesteld door het College van B&W. Naar verwachting wordt het ontwerpbestemmingsplan halverwege dit jaar afgerond en ter inzage gelegd. De gemeente Arnhem zal communiceren over de procedure rondom het bestemmingsplan en alle genoemde data zijn onder voorbehoud.

Vervolg

Ergens in het tweede kwartaal van 2022 worden de resultaten van het participatiemoment van 6 april 2022 gedeeld. In het vierde kwartaal van 2022 wordt getoond hoe de meningen en ideeën uit de participatiemomenten zijn verwerkt in het vervolgontwerp.