Terugblik Informatieavond Het Zijdekwartier

31 mei '23

Op dinsdag 16 mei was er een informatieavond voor Het Zijdekwartier, in  buurtcafé  MOES. Heb je het gemist of wil je de informatie nog eens bekijken de panelen met het huidige ontwerp-bestemmingsplan, het omgevingskwaliteitsplan en het proces en de planning vind je in dit bericht. 

Presentatie van de plannen

De gemeente was ook aanwezig om alle aanwezigen te informeren over het concept ontwerpbestemmingsplan, namens de ontwikkelaar waren de projectmanagers en de stedenbouwkundige aanwezig om iedereen bij te praten over het ontwerp voor de nieuwe woonwijk. Kon je niet aanwezig zijn? De panelen die zijn gepresenteerd zijn te bekijken met onderstaande link.

Bekijk de presentatie

Proces en planning

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf half juni ter inzage bij de receptie van het stadskantoor van gemeente Arnhem of is te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Verder wordt er momenteel gewerkt aan het Omgevingskwaliteitsplan in afstemming met ambtenaren en het kwaliteitsteam.
De gemeente streeft ernaar om in het najaar van 2023 het bestemmingsplan door de gemeenteraad te laten vast stellen. De uitwerking van het definitieve Stedenbouwkundigplan is naar verwachting ook in het najaar van 2023 gereed.
De architectonische uitwerking, het ontwerpen van de gebouwen zal in de periode van 2023 en 2024 verder worden doorgezet.

Nieuwbouw Het Zijdekwartier Informatieavond 16 mei
  Home
  Bekijk de presentatie