Het tweede participatiemoment van Zijdekwartier Arnhem

28 april '22

Beste buurtbewoner en meedenker, een paar weken geleden vond het tweede participatiemoment over het Zijdekwartier in Arnhem plaats. Tijdens deze bijeenkomst was het mogelijk om jouw mening te delen en mee te denken over deze ontwikkeling. Graag delen wij de resultaten van deze bijeenkomst met jullie. 

De resultaten van de bijeenkomst

Het participatiemoment vond plaats op 6 april. Voor deze bijeenkomst zijn 2500 mensen uitgenodigd waarvan 50 personen zijn gekomen om hun mening te geven. 

 

Tijdens de bijeenkomst is het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VOSP), welke afgelopen februari is vastgesteld door het college van B&W, getoond. Dit werd gedaan inclusief virtual reality mogelijkheid. Daarnaast is er een terugkoppeling gegeven van in juli 2021 opgehaalde aandachtspunten en ideeën uit het eerdere participatiemoment. Deze input is waar mogelijk verwerkt in het VOSP. De aandachtspunten en ideeën die nog niet meegenomen zijn, worden meegenomen in de latere fases van het ontwerp en worden niet vergeten.

Ook zijn er tijdens het participatiemoment van 6 april weer nieuwe ideeën en aandachtspunten verkregen. Deze punten worden ook meegenomen en de verwachting is dat eind 2022 het definitieve ontwerp getoond kan worden in een volgende bijeenkomst. De verkregen ideeën en aandachtspunten zijn ook deze keer verwerkt in panelen per ontwerpthema.

Download de panelen

Het vervolg

Zoals aangegeven is de verwachting dat eind 2022 er een volgende uitnodiging verzonden wordt voor een bijeenkomst waarin het definitieve ontwerp van Zijdekwartier gedeeld wordt. Tegen die tijd zal er meer informatie bekend zijn over de vorm waarin dit zal gebeuren.