Resultaten meedenken nieuwe woonwijk Zijdekwartier in Arnhem

4 november '21

Beste buurtbewoner en meedenker, in het voorjaar van 2021 was het mogelijk om jouw ideeën en aandachtspunten met de ontwikkelaars en architecten te delen op de Jozef Sarto School. Ook was het mogelijk om online je mening te geven.

Zowel de bijeenkomst op de Jozef Sartoschool als de online enquête waren goed bezocht. In totaal hebben 277 personen (dat is ruim 11% van de 2450 genodigden) hun mening gegeven. De binnengekomen ideeën en aandachtspunten zijn bekeken en gebundeld in een meest gestelde vraag- & antwoordpaneel per ontwerpthema.

Download de panelen hier...

Huidige status

Op dit moment bevindt het ontwerp van Zijdekwartier zich in de afronding van het stedenbouwkundig plan. De opgehaalde ideeën en aandachtspunten uit de vraag- & antwoordpanelen worden, waar dit mogelijk is, meegenomen in de uitwerking. De verwachting is dat het stedenbouwkundig plan dit jaar wordt afgerond.

Vervolgens zal de bestemmingsplanprocedure naar verwachting in het eerste/tweede kwartaal van 2022 worden opgestart en ter inzage worden gelegd. Over de procedure rondom het bestemmingsplan wordt door de gemeente Arnhem gecommuniceerd. Alle genoemde data zijn uiteraard onder voorbehoud.

Vervolg

In het eerste/tweede kwartaal van 2022 wordt je opnieuw uitgenodigd om mee te denken en om de vervolgstappen in de ontwerpen, die zijn gemaakt door het ontwerpteam, van Zijdekwartier te zien. De vorm waarin dit zal gebeuren, is mede afhankelijk van de situatie rondom Covid-19.