Nieuwe ontmoetingsplek in Het Zijdekwartier

22 december '22

Afgelopen 14 december 2022 heeft de initiatiefnemer van Moes, Marloes Tap, de sleutel ontvangen van het portiersgebouw in Het Zijdekwartier. Buurtbewoners misten een gezellige locatie waar je samen activiteiten kan organiseren en informatie kunt delen. Een fijne uitvalsbasis waar je terecht kan voor een kop koffie, de krant, een workshop of een middag werken. Een mooie plek waar je kunt vergaderen, rustig huiswerk kan maken, spelen met de kinderen, buurtgenoten kan ontmoeten en elkaar kunt helpen. De behoefte hieraan is groot. En met de komst van Het Zijdekwartier wordt deze behoefte alleen maar groter. Moes wil de bestaande buurten en de nieuwe buurt met elkaar verbinden.

image alt

Historie Het Zijdekwartier

Enka was de eerste grote fabriek in Arnhem. Op 8 mei 1911 werd in Arnhem de eerste kunstzijdefabriek van Nederland opgericht. Deze Nederlandsche Kunstzijdefabriek, afgekort N.K., werd in de volksmond kortweg "Enka" genoemd. Het was in die tijd één van de meest  toonaangevende industriële ondernemingen. In de fabriek werkten in de loop der jaren duizenden Arnhemmers. De Arnhemse wijk Plattenburg is in de jaren dertig gebouwd om arbeiders te huisvesten die in de Enka fabriek werkten.

Het portiersgebouw diende als ontvangstplek voor bezoekers en toegang voor de medewerkers van de fabriek. De portier zorgde ervoor dat er geen onbevoegden op het grote terrein kwamen, zag toe op de veiligheid en was het oog van de buurt. Na enkele fusies en de uiteindelijke sluiting en afbraak van de fabriek, bleef alleen het authentieke portiersgebouw staan. 

Portiersgebouw krijgt sociale functie

Moes wil de sociale functie, als hart van de buurt én plek waar mensen elkaar ontmoeten, weer terugbrengen in het portiersgebouw. Dit gebouw wordt weer een verbindende factor voor de bewoners van omliggende buurten, de toekomstige bewoners van Het Zijdekwartier, studenten, scholieren, ouderen en nog vele anderen.

image alt

Even voorstellen: Marloes van Moes

Het is al langere tijd de wens van buurtbewoners om in het portiersgebouw een ontmoetingsplek te realiseren. Er waren veel ideeën, maar nog geen kartrekkers gevonden. Initiatiefnemer van Moes is Marloes Tap, antropoloog, bedrijfskundige, expert duurzaamheid en sociaal ondernemerschap. Als buurtbewoner was zij op zoek naar een plek om samen met anderen de gemiste ontmoetingsplek op te richten.

"De kracht van Moes is dat we op een ondernemende manier vanuit de buurt starten. Bottom-up en met een duidelijke visie. De maatschappelijke uitdagingen van vandaag, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, energie, eenzaamheid en kansengelijkheid. Samen kunnen we dit aanpakken door de kracht van lokaal te benutten. Vernieuwende samenwerkingen met scholen, bedrijfsleven en zorginstellingen."

Met dit initiatief in het portiersgebouw in Het Zijdekwartier wil Marloes hier een bijdrage aanleveren. Cruciaal is een gezellige fysieke plek creëren waar iedereen graag komt en iets te halen of te brengen heeft.

image alt

Stichting Moes Arnhem

Stichting Moes Arnhem is een ondernemend bewonersinitiatief zonder winstoogmerk, waar een mengelMoes van mensen samenkomt voor verbinding met elkaar en met de natuur. Het is een fijne ontmoetingsplek waar iedereen zich thuis en welkom voelt.

Moes wil bijdragen aan een leefbare buurt en stad. De programmering en activiteiten zijn hier dus op gericht. Zo staat Moes voor het tegengaan van eenzaamheid, verkleinen van ongelijkheid, vergroten van sociale verbinding in de buurt en bijdragen aan het vergroenen en de biodiversiteit.

Heb je ideeën, wil je meedoen, of meer weten? 

Ga naar website Moes
  Meer over Het Zijdekwartier
  Ga naar het nieuwsoverzicht