Project in ontwikkeling

Wonen in de nieuwe wijk het Zijdekwartier

Met de opening van Enka in 1913 bracht Jacques Hertogs de moderne industriële wereld naar Arnhem. De modernste en mooiste kunstzijdes werden hier vervaardigd. Met de naam het Zijdekwartier wordt het verleden dan ook geëerd. Het Zijdekwartier kent een rijke historie en heeft nog steeds een industrieel karakter. Dit karakter is de grondlegger voor het ontwerp van de eerste stedenbouwkundige schetsen.

De ontwikkeling van de nieuwbouw wijk het Zijdekwartier is daarmee gestart, maar voordat er gebouwd kan worden moet er nog veel werk worden verricht. Onderstaand schema laat in hoofdlijnen zien welke stappen moeten worden doorlopen voordat de bouw kan starten.

 

Gebiedsvisie vastgesteld

In oktober 2020 is de gebiedsvisie voor het voormalig Akzo-terrein vastgesteld door de gemeenteraad Arnhem 

Zijdekwartier Arnhem
 Zijdekwartier Arnhem

Eerste opzet schetsontwerp

In 2020 is een eerste stedenbouwkundig schetsontwerp gemaakt voor de nieuwe wijk het Zijdekwartier.

Omwonenden denken mee over stedenbouwkundige schets

Op 3 juli 2021 zijn de eerste schetsen aan omwonenden gepresenteerd en is om hun mening gevraagd. Er is veel input geleverd.

Zijdekwartier Arnhem
Nieuwbouw Zijdekwartier Arnhem

Tweede participatie omwonende

Op 6 april 2022 zijn de aanpassingen op de schetsen aan omwonenden gepresenteerd en is om hun mening gevraagd. Er is ook weer veel input geleverd.

Voorlopig ontwerp Inrichtingsplan

Maart 2022: Het voorlopig ontwerp van het inrichtingsplan van Het Zijdekwartier is gereed. In dit inrichtingsplan wordt de inrichting van de openbare ruimte vorm gegeven. Daarbij kun je denken aan beplanting, paden, speelplekken en dergelijke. Dit is een eerste ontwerp en hierna komt nog een definitief ontwerp.

 Zijdekwartier Arnhem
 Zijdekwartier Arnhem

Stedenbouwkundig plan

April 2022: Het stedenbouwkundig plan van de nieuwe wijk het Zijdekwartier is gereed.

Ontwerp bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat of en hoe er gebouwd mag worden. Dit plan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In het ontwerp bestemmingsplan staat de eerste opzet en deze wordt ter inzage aangeboden. De communicatie rondom dit plan wordt door de gemeente verzorgd.

Ontwerp bestemmingsplan
Zijdekwartier Arnhem

Definitief ontwerp

Om uiteindelijk het bestemmingsplan te wijzigen of de omgevingsvergunning te verkrijgen, worden er schetsen gemaakt van de gebouwen door architecten. Deze schetsen krijgen meer vorm, van een voorlopig ontwerp wordt dan uiteindelijk een definitief ontwerp gemaakt. 

Grondwerkzaamheden

De aannemer start naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 met de voorbereidende grondwerkzaamheden.

Zijdekwartier Arnhem
Zijdekwartier Arnhem

Verkoop

Naar verwachting start de verkoop van de eerste woningen in de nieuwe wijk Het Zijdekwartier in het eerste kwartaal van 2024. Aanmelden als belangstellende voor deze woningen kan vanaf de zomer van 2023.

Start bouw

Als alles rondom de start verkoop volgens plan verloopt, dan zou de aannemer in de tweede helft van 2024 kunnen starten met het bouwen van de woningen van de nieuwe wijk Het Zijdekwartier.

Zijdekwartier Arnhem